Sự kiện sắp diễn ra

Hội thảo tháng 6

Vấn đề của khách hàng là gì ?

  • Chưa quản lý tốt chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm trong khu vực mà mình phụ trách.
  • Không biết cách phân tích và trực quan hóa các dữ liệu trong doanh nghiệp.
  • Không nhận ra được những vấn đề đang tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất.
  • Nhận ra vấn đề nhưng không biết có bao nhiêu nguyên nhân gây ra, nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc rễ phải ưu tiên xử lý trước.
  • Không đưa ra được giải pháp ngăn chặn và phòng ngừa đúng lúc khi có vấn đề phát sinh.

Thông tin chung

Tên công ty: N/A
Địa chỉ: N/A
Ngành nghề: N/A
Năm thành lập: N/A
Quy mô công ty: N/A
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: N/A
Thời lượng: N/A
Mục đích: N/A
Nội dung đào tạo: N/A
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.