TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

7 công cụ QC mới

Thực tế cho thấy, việc áp dụng 7 công cụ QC có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Ngoài 7 công cụ qc cũ thì 7 công cụ qc mới được xem là một phương pháp luận giúp người học có kiến thức về cách quản lý và kiểm soát các hoạt động nhằm đưa ra các quyết định phù hợp đồng thời không ngừng cải tiến liên tục hệ thống quản lý của tổ chức

Khóa học “7 công cụ qc mới” sẽ giúp học viên tìm hiểu toàn bộ kiến thức về bộ công cụ quản lý mới này và lợi ích của chúng khi áp dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp.

Thông tin chung

Thời gian: 13&14/07/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Mục đích:
  • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 7 công cụ QC mới với việc tìm ra giải pháp logic giải quyết vấn đề
  • Nâng cao khả năng hoạt động nhóm để cùng nhau đưa ra nhiều ý tưởng giải quyết vấn đề một cách khoa học, logic, bài bản.
Nội dung đào tạo:
  • Tổng quan về 7 công cụ QC mới
  • Sơ đồ quan hệ: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Sơ đồ cây: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Sơ đồ ma trận: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Sơ đồ tương đồng: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Sơ đồ mũi tên: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Sơ đồ ra quyết định: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
  • Phân tích dữ liệu theo ma trận: ý nghĩa và phương pháp sử dụng
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.