TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Bảo trì tổng thể TPM

TPM – Total Productive Maintenance là bảo trì tổng thể. Tức là, giao các công việc bảo trì cơ bản như kiểm tra, làm sạch, bôi trơn và điều chỉnh đơn giản cho thành viên trong nhóm sản xuất.

TPM đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhà máy, công ty để cùng nhau loại bỏ những vấn đề làm giảm hiệu quả của máy móc, thiết bị.

Điều này giúp cho các thành viên nhóm bảo trì có thời gian để tập trung vào bảo trì thiết bị theo kế hoạch, cải tiến thiết bị, đào tạo và các hoạt động có giá trị khác.

Đăng kí khóa học “Bảo trì tổng thể (TPM) để tìm hiểu sâu hơn về phương pháp được các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới.

Thông tin chung

Thời gian: 24&25/11/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Mục đích:
  • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của bảo trì tổng thể với tối đa hóa năng suất, chất lượng.
  • Vận hành tốt hệ thống kiểm tra hàng ngày, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ để luôn đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động trơn tru và tạo ra năng suất tối đa.
Nội dung đào tạo:
  • Tổng quan về bảo trì tổng thể (TPM)
  • Tầm quan trọng của TPM với PQCDMSE
  • Chỉ số OEE và 7 loại tổn thất
  • Năm trụ cột TPM
  • Bảo trì tự quản
  • Xác định chương trình thực hiện bảo trì tổng thể (TPM)
  • Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.