TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Đào tạo giảng viên nội bộ

Trong mỗi doanh nghiệp hoạt động đào tạo phải luôn thúc đẩy và phát triển, từ đó đội ngũ nhân viên mới có thể nâng cao khả năng thực hiện công việc. Giảng viên nội bộ chính là những người đóng góp vai trò chủ yếu trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự hùng mạnh.

Truyền đạt kinh nghiệm cho nhân viên cấp dưới, giảng dạy kiến thức cho nhân viên, thuyết trình trước các lãnh đạo cấp cao ,… tất cả đều giống như một ngành nghề vậy. Một nghề quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp, tổ chức.

Đó là lý do tại sao các tập đoàn lớn như TOYOTA, HONDA lại có trung tâm đào tạo nội bộ phát triển mạnh mẽ đến vậy?

Thông tin chung

Thời gian: 15&16/04/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Giảng viên nội bộ, nhân viên đào tạo, quản lý phải thường xuyên thực hiện việc huấn luyện đào tạo nội bộ cho nhân viên
Mục đích:

Học và nghiên cứu phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển bài giảng đào tạo, thực hiện lớp đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo để tiếp tục phát triển khả năng của học viên.

Nội dung đào tạo:
  • Tầm quan trọng trong việc đào tạo cấp dưới
  • Các phương pháp đào tạo:  OJT, OFF-JT, OCT
  • Phân tích nhu cầu đào tạo
  • Xây dựng đề cương đào tạo
  • Xây dựng bài giảng
  • Xây dựng các tình huống thực hành
  • Chuẩn bị trước đào tạo
  • Tiến hành thao giảng trước lớp
  • Đánh giá kết quả sau đào tạo
  • Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.