TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Hoạt động cải tiến theo nhóm QCC

Trong một nhà máy, các nhân công ngồi lại thảo luận với nhau để tìm cách cải tiến, để đưa ra ý tưởng sáng tạo, hiệu quả để giải quyết các vấn đề chất lượng là các nhóm cải tiến QCC. Vậy, các doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì xoay quanh nhóm cải tiến QCC?

 • Chưa từng xây dựng nhóm cải tiến QCC, chưa hiểu được bản chất QCC nghĩa là gì?
 • Đã xây dựng nhóm cải tiến QCC trong công ty nhưng chỉ làm theo phong trào, không duy trì được lâu dài
 • Các thành viên trong nhóm QCC xem cải tiến là một việc “làm thêm” hoặc “rảnh mới làm”
 • Hoạt động QCC thường xuyên bị trì hoãn, kéo dài, không hẹn được lịch để ngồi lại với nhau do thiếu động lực cải tiến
 • Không thành thạo phương pháp, công cụ hoạt động nhóm QCC
 • Không thành thạo các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo dẫn đến hoạt động cải tiến không hiệu quả

Khóa học “Nhóm cải tiến QCC” sẽ giúp các nhóm QCC đưa ra những giải pháp sáng tạo, không hao tốn nhiều nguồn lực và có thể áp dụng ngaytạo nên những đột phá rất khác biệt.

Thông tin chung

Thời gian: 15&16/07/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng, nhân viên
Mục đích:
 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nhóm để tạo ra môi trường làm việc lý tưởng.
 • Vận hành tốt nhóm xác định và triển khai các đề tài cải tiến nâng cao năng suất chất lượng.
 • Xây dựng hệ thống nhóm cải tiến lan rộng toàn tổ chức.
Nội dung đào tạo:
 • Tổng quan hoạt động QCC
 • Lựa chọn đề tài QCC
 • Tìm hiểu hiện trạng đề tài QCC
 • Phân tích hiện trạng
 • Lập mục tiêu và kế hoạch hoạt động QCC
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Các bước lựa chọn và tiêu chí lựa chọn đối sách
 • Xác nhận kết quả, tiêu chuẩn hóa sau khi thực hiện đối sách
 • Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.