TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Kỹ năng đánh giá nhân viên

Bạn đã có thể sử dụng việc đánh giá như một cơ hội để phát triển năng lực nhân viên?

 1. Bạn chưa hiểu hết mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên, và chỉ nghĩ đơn giản đó là công việc làm mất của bạn nhiều công sức và thời gian một cách không cần thiết?
 2. Hạng mục và các tiêu chi đánh giá không rõ ràng, hay người đánh giá cũng chưa thật sự hiểu thấu đáo, dẫn đến việc đánh giá 1 cách cảm tính, hay có sự không đồng nhất trong đánh giá, và đó là nguồn gốc dẫn đến sự bất mãn của nhân viên?
 3. Bạn cũng mong muốn hệ thống đánh giá có thể hỗ trợ việc đào tạo nhân viên, nhưng do thiếu kỹ năng phản hồi hay kỹ năng phỏng vấn đánh giá, mà bạn chưa tận dụng được điều này một cách hiệu quả?

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc đánh giá nhân viên và nâng cao kỹ năng đánh giá, cũng như kỹ năng phỏng vấn đánh giá, nhằm ứng dụng được kết quả đánh giá trong việc phát triển năng lực nhân viên. Hệ thống đánh giá hiện đang sử dụng ở công ty bạn cũng có thể được đưa vào bài tập tình huống và luyện tập thực tế theo yêu cầu.

Thông tin chung

Thời gian: 26&27/10/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Quản lý, trưởng nhóm và những người liên quan đến đánh giá
Mục đích:
 • Hiểu mục đích của đánh giá nhân viên và vai trò của người đánh giá.
 • Nâng cao ý thức và có thể thực hiện được việc đánh giá công bằng và hợp lý bằng việc thấu hiểu quy trình, hệ thống đánh giá và phương pháp thiết lập hạng mục và tiêu chí đánh giá.
 • Nắm được các kỹ năng thiết yếu để việc đánh giá đóng góp vào việc phát triển năng lực nhân viên.
Nội dung đào tạo:
 • Vai trò và trách nhiệm của người quản lý trong công tác đánh giá nhân viên
 • Quy trình đánh giá và các phương pháp đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp
 • Kỹ năng thiết yếu cần có trong đánh giá nhân viên
 • Cách tiến hành tổ chức phỏng vấn đánh giá hiệu quả
 • Áp dụng kết quả đánh giá vào việc phát triển năng lực nhân viên
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.