TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Nâng cao khả năng quản lý, giám sát sản xuất

Quản lý sản xuất là một trong những công việc quan trọng và có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Hiện tại, trên 90% tổ trưởng sản xuất tại các doanh nghiệp chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng quản lý, bởi đa số tổ trưởng sản xuất đi lên từ vị trí công nhân.

 • Làm sao để quá trình quản lý sản xuất có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả?
 • Người quản lý sản xuất cần có những kỹ năng và yêu cầu như thế nào để có thể đảm bảo cho công việc sản xuất được vận hành khoa học và đúng quy chuẩn?
 • Người quản lý sản xuất cần nắm chắc các điểm quản lý công việc hằng ngày, PDCA, CAP-Do,… để theo sát được tiến độ công việc của bản thân hoặc của cả bộ phận.

Khóa học “Nâng cao khả năng quản lý, giám sát sản xuất”  sẽ bổ sung những kỹ năng còn thiếu, phát huy những kỹ năng đã có để các bạn có thể làm tốt nhất vai trò của người tổ trưởng, giám sát, trưởng chuyền sản xuất.

Thông tin chung

Thời gian: 18&19/11/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Mục đích:
 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của trưởng chuyền, giám sát, tổ trưởng.
 • Áp dụng tốt 12 nhiệm vụ quản lý hàng ngày.
 • Biết cách hoạch định, lập kế hoạch và luân chuyển vòng tròn PDCA để đạt mục tiêu hàng ngày.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp và vận hành nhóm làm việc hiệu quả.
Nội dung đào tạo:
 • Mong đợi của công ty đối với Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng (gọi chung là Team Leader)
 • Vai trò trách nhiệm của Team Leader
 • Nhiệm vụ quản lý hàng ngày của Team Leader
 • Phương pháp PDCA và CAP-Do
 • Xây dựng nhóm Teamwork
 • Giao tiếp và phương pháp Ho-Ren-So
 • Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.