TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Phát triển năng lực quản lý dự án

Hoạch định được một chiến lược tốt đã khó, việc thực thi xuất sắc chiến lược đó còn khó bội phần. Và theo một nghiên cứu chỉ ra rằng 70% lý do thất bại về chiến lược đến từ việc thực thi. Chính vì vậy mà vai trò của cấp lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc, trưởng phòng vô cùng quan trọng.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra đó là: Nhà lãnh đạo hiện đại cần trang bị những kỹ năng đặc biệt nào?

Ngoài kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, năng lực tư duy, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng ứng xử, giao tiếp,… thì người quản lý cấp cao còn cần có năng lực quản lý dự án. Việc trang bị kiến thức về quản lý dự án cũng như phát triển năng lực quản lý dự án đóng vai trò quyết định cho sự thành bại của doanh nghiệp.

Thông tin chung

Thời gian: 23&24/12/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Trưởng phòng, Quản lý cấp cao
Mục đích:
 • Hiểu rõ toàn bộ quy trình triển khai dự án.
 • Biết cách hoạch định và kiểm soát kết quả và tiến độ đảm bảo dự án thành công
Nội dung đào tạo:
 • Tổng quan về quản lý dự án
 • Định nghĩa về dự án
 • Kế hoạch quản lý dự án
 • Định nghĩa phạm vi dự án
 • Kế hoạch phát triển dự án
 • Kế hoạch chi phí dự án
 • Kế hoạch quản lý chất lượng dự án
 • Kế hoạch tài nguyên dự án
 • Kế hoạch truyền thông dự án
 • Kế hoạch quản lý rủi ro dự án
 • Quản lý chi phí dự án
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.