TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Thiết lập và triển khai phương châm, chính sách công ty

Các lãnh đạo có thể có một tầm nhìn chiến lược, nhưng chưa ý thức hết tầm quan trọng và dành tâm sức để truyền thông tầm nhìn, định hướng, chính sách phát triển công ty một cách rõ ràng đến tất cả các cấp để mọi nhân viên.

Làm sao để toàn bộ nhân viên cấp dưới đều được truyền cảm hứng, tự nguyện sống với phương châm, chính sách đó, dành nỗ lực cao nhất cho nó, và có thể chủ động đặt ra mục tiêu của bản thân thống nhất với phương châm, chính sách của tổ chức?

Thấu hiểu điều đó, Joshin đã nghiên cứu và phát triển một chương trình đào tạo đặc biệt, giúp nâng cao năng lực và tầm vóc để nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt chính mình và đội ngũ của mình.

Thông tin chung

Thời gian: 14&15/12/2021
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý cấp cao
Mục đích:
 • Hiểu phương châm quản lý dựa vào chính sách công ty
 • Xác định phương châm của phòng ban qua việc nhìn nhận hiện trạng của bộ phận.
 • Xác định các giải pháp dựa trên phương châm và đưa ra kế hoạch triển khai.
Nội dung đào tạo:
 1. Hiểu phương châm chính sách và vẽ trạng thái lý tưởng
 2. Xác định khu vực mục tiêu từ tình trạng hiện tại
 3. Lựa chọn phương pháp và lên kịch bản thực hiện
 4. Ước tính lợi ích với rủi ro, xây dựng kế hoạch hành động
 5. Định hướng quản lý
 6. Xác nhận kết quả và tiêu chuẩn hóa
 7. Lựa chọn chủ đề tiếp theo và báo cáo kết quả
 8. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.