DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI
DOANH NGHIỆP (INHOUSE)

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP (INHOUSE)

Đào tạo Inhouse là hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp hay còn gọi là Inhouse Training được tổ chức ngay tại doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của quản lý, lãnh đạo.

ĐÀO TẠO INHOUSE GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ?

Dịch vụ đào tạo Inhouse của JOSHIN bao gồm các khóa training áp dụng riêng cho các doanh nghiệp có mong muốn nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo cũng như nền tảng văn hóa và kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp. Tùy vào mục đích, nhu cầu, vấn đề mà khách hàng gặp phải, thời lượng và nội dung của chương trình đào tạo sẽ được đội ngũ chuyên gia của JOSHIN thiết kế phù hợp nhất, đảm bảo truyền tải đầy đủ kiến thức nhất, áp dụng vào thực tiễn nhanh nhất, và giải quyết vấn đề của doanh nghiệp hiệu quả nhất.

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO INHOUSE

1

Khảo sát nhu cầu và mong muốn của khách hàng

2

Đề xuất kế hoạch đào tạo phù hợp

3

Ký hợp đồng đào tạo

4

Thực hiện kế hoạch đào tạo

5

Đánh giá cuối khóa và đánh giá ứng dụng sau đào tạo

6

Tư vấn sau đào tạo

TỔ HỢP CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Xem thêm