KHÓA HỌC DÀNH CHO TRƯỜNG CHUYỀN, NGƯỜI GIÁM SÁT, TỔ TRƯỞNG

Kỹ năng đánh giá 5S và cải tiến

Kỹ năng đánh giá 5S là một kỹ năng quan trọng mà người quản lý buộc phải nắm được. Việc thực hiện 5S chỉ có thể đạt kết quả tốt khi có sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên trong tổ chức. Tuy nhiên, đã thực hiện thì phải có đánh giá quá trình thực hiện. Vậy, các kỹ năng đánh giá 5S mà người quản lý thực hiện đánh giá 5S cần, đó là:

 • Biết lập, quản lý các chương trình, kế hoạch đánh giá 5S.
 • Phát triển kĩ năng đánh giá 5S (quan sát, ghi hình, giao tiếp, xử lý dữ liệu, lập báo cáo, giám sát,..)
 • Thực hành đánh giá 5S tại hiện trường
 • Xem xét hiệu lực và hiệu quả của 5S
 • Nhận diện các cơ hội cải tiến thông qua đánh giá 5S

Khóa học “Kỹ năng đánh giá 5S và cải tiến” giúp duy trì và cải tiến liên tục hiệu quả sản xuất trong quá trình thực hiện 5S tại doanh nghiệp.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Kỹ năng đánh giá 5S và cải tiến
Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ mục đích ý nghĩa của 5S đối với hoạt động cái tiến
 • Duy trì hoạt động đánh giá 5S hàng ngày và định kỳ đảm bảo đưa ra các hoạt động cải tiến nâng cao năng suất và chất lượng.
 • Xem xét hiệu lực và hiệu quả của hoạt động 5S
 • Đánh giá khía cạnh tích cực của việc thực hiện 5S
 • Kịp thời động viên các cá nhân, đơn vị hoàn thành tốt công việc và nhân rộng sáng kiến
 • Phát hiện những khu vực hạn chế trong việc thực hiện để có những cải tiến thích hợp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

Tổng quan về đánh giá nội bộ 5S

 • Hoạt động đánh giá nội bộ 5S là gì
 • Mục đích và ý nghĩa của hoạt động đánh giá nội bộ 5S
 • Vai trò và trách nhiệm của hoạt động đánh giá nội bộ 5S
 • Mục tiêu và kế hoạch đánh giá nội bộ 5S
 • Thực hành: Xây dựng cơ cấu đánh giá 5S, phân công vai trò, trách nhiệm

Xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ đánh giá 5S

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức đánh giá nội bộ 5S, vai trò và trách nhiệm
 • Xây dựng mục tiêu và kế hoạch của đánh giá nội bộ 5S
 • Thực hành: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện đánh giá

Xây dựng tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá nội bộ 5S

 • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho hoạt động đánh giá nội bộ 5S
 • Xây dựng tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá nội bộ 5S
 • Phương pháp giao tiếp của người đánh giá với nhân viên tại nơi đánh giá
 • Xác định các điểm cần cải tiến tại nơi làm việc
 • Thực hành: Xây dựng tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá nội bộ 5S
 • Thực hành: Xác định các điểm cần cải tiến tại nơi làm việc

Thực hiện đánh giá 5S tại nơi làm việc

 • Thảo luận và chia lớp thành 4 nhóm
 • Phân công khu vực đánh giá cho các nhóm
 • Thảo luận phương pháp đánh giá 5S
 • Giảng viên hướng dẫn phương pháp đánh giá 5S tại hiện trường
 • 4 nhóm thực hiện đánh giá 5S tại nơi làm việc phân công
 • Tổng kết kết quả đánh giá 5S tại nơi làm việc
 • Xác định các hoạt động cải tiến và lập kế hoạch cải tiến  và kế hoạch đánh giá tiếp theo
 • Thực hành: Đánh giá 5S tại môi trường làm việc thực tế
 • Thực hành: Lập báo cáo kết quả đánh giá

Báo cáo kết quả đánh giá 5S

 • 4 nhóm thực hiện thuyết trình báo cáo kết quả đánh giá 5S
 • Các nhóm khác và giảng viên nhận xét
 • Thực hiện tiêu chuẩn hóa các hạng mục đánh giá 5S để áp dụng cho các kỳ đánh giá tiếp theo
 • Thực hành báo cáo kết quả
 • Tiêu chuẩn hóa quy trình đánh giá 5S

Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.