KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN

Lập kế hoạch và vòng tròn PDCA

Nhân viên đi làm thường gặp phải những vấn đề gì?

 • Không xác định được mục tiêu công việc là gì.
 • Xác định mục tiêu nhưng không lập kế hoạch thực hiện công việc.
 • Lập kế hoạch nhưng không cụ thể, chi tiết.
 • Không biết cách triển khai công việc sao cho hiệu quả.
 • Không biết cách kiểm tra lại công việc, hoặc có kiểm tra những kiểm tra không đúng thời điểm, từ đó không có hành động cụ thể để đạt được mục tiêu.

Khóa học “Lập kế hoạch và vòng tròn PDCA” sẽ giúp các bạn nhân viên giải quyết những vấn đề trên.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Lập kế hoạch và vòng tròn PDCA
Đối tượng: Nhân viên, công nhân, thực tập sinh.
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu được tầm quan trong của việc lập kế hoạch trước khi hành động
 • Lập kế hoạch đầy đủ, cụ thể, chi tiết để đảm bảo đạt được mục tiêu.
 • Chủ động luân chuyển vòng tròn PDCA hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đạt và cải tiến mục tiêu.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. PDCA là gì ? Mục đích của PDCA là gì ?

 • PDCA là gì ? Tại sao chúng ta cần áp dụng PDCA
 • Tại sao chúng ta cần áp dụng PDCA ?
 • Các vấn đề bạn hay gặp phải với PDCA
 • Thực hành 1: Xác định các vấn đề đang gặp phải với PDCA

2. Xác định mục đích và phạm vi công việc

 • Tổng quan các bước lập bản kế hoạch
 • Xác định mục đích và mục tiêu SMART
 • Phương pháp xác định phạm vi công việc
 • Các lỗi điển hình khi xác định phạm vi công việc
 • Thực hành 2: Xác định mục đích, mục tiêu, phạm vi công việc theo tình huống cho sẵn

3. Chia nhỏ công việc, sắp xếp công việc

 • Phương pháp chia nhỏ công việc
 • Phương pháp xác định trình tự ưu tiên các công việc
 • Các lỗi điển hình trong chia nhỏ công việc, sắp xếp công việc
 • Thực hành 3: Chia nhỏ và sắp xếp công việc theo tình huống cho sẵn

4. Nhận diện rủi ro và ước tính tài tài nguyên  thực hiện các công việc

 • Rủi ro là gì ? Có những loại rủi ro nào, giải pháp
 • Phương pháp ước tính tài nguyên
 • Thực hành 4: Xác định các rủi ro, các tài nguyên thực hiện công việc theo tình huống cho sẵn

5. Xác định hạng mục kiểm soát, mức kiểm soát và lập bản kế hoạch

 • Mục kiểm soát là gì ? Mức kiểm soát là gì ?
 • Mục kiểm soát và mức kiểm soát cho kết quả, quá trình
 • Phương pháp đường găng, phương pháp làm song song
 • Lập bản kế hoạch với 5W2H
 • Thực hành 5: Xác định mục kiểm soát, mức kiểm soát và lập bản kế hoạch 5W2H theo tình huống cho sẵn

6. Phương pháp báo cáo tình trạng thực hiện công việc bằng biểu đồ PDCA

 • Mục đích của báo cáo PDCA là gì ?
 • Cách thức trình bày báo cáo bằng biểu đồ PDCA
 • Quản lý trực quan để mọi người cùng theo dõi, thực hiện
 • Thực hành 6: Báo cáo tình trạng bằng biểu đồ PDCA theo tình huống cho sẵn

7. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.