KHÓA HỌC DÀNH CHO PHÓ PHÒNG

Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Quản lý chất lượng tổng thể – TQM (Total Quality Management) là một phương thức quản lý được áp dụng rất phổ biến và hiệu quả tại Nhật và các nước trong khu vực.

 • Bạn hoặc tất cả đồng nghiệp của bạn đều chưa hiểu được quy trình quản lý chất lượng tổng thể là gì?
 • Bạn không nắm được nguyên tắc cốt lõi trong quản lý chất lượng?
 • Những yếu tố nào tạo nên một sản phẩm thật sự chất lượng?
 • Vai trò của bạn – người quản lý trong quản lý chất lượng là gì?

Khóa học “Quản lý chất lượng tổng thể – TQM” tập trung vào chất lượng, cải tiến chất lượng thường xuyên dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên với mục đích cho sự thành công lâu dài thông qua sự thỏa mãn của khách hàng và mang lại lợi ích cho tất cả thành viên trong tổ chức và xã hội.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)
Đối tượng: Phó phòng, quản lý, giám sát, tổ trưởng,…
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu tổng thể về quy trình quản lý chất lượng bao trùm.
 • Vạch ra chiến lược phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng
 • Nâng cao khả năng đảm bảo chất lượng để tối đa hóa sự thỏa mãn khách hàng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

Chủ đề 1: Xem xét vai trò dựa trên quan điểm khách hàng

 • Tổng quan về TQM (quản lý chất lượng tổng thể)
 • Cân nhắc ai là khách hàng của mình
 • Hiểu được vai trò của công ty và của bản thân
 • Thực hành 1: Xác định dịch vụ cần cung cấp cho khách hàng, sau đó xác định vai trò của công ty và bản thân

Chủ đề 2: Tự kiểm soát công việc với vòng CAP-Do

 • Kiểm soát hàng ngày bằng tự kiểm soát của bản thân
 • Xác định mục đích, mục tiêu quản lý hàng ngày
 • Miêu tả tiêu chuẩn hoạt động
 • Luân chuyển vòng CAP-Do trong hoạt động hàng ngày
 • Thực hành 2: Lập điểm kiểm soát và luân chuyển vòng tròn CAP-Do

Chủ đề 3: Giải quyết vấn đề hàng ngày

 • Giải quyết vấn đề tại nơi thực tế theo phương pháp
 • Biểu 5 nguyên tắc khi giải quyết vấn đề (tìm ra vấn đề, nắm bắt hiện trạng, phần tích nguyên nhân, lựa chọn đối sách và phần tích tiềm ẩn, xác nhận hiệu quả)
 • Hướng dẫn và luân chuyển vòng CAP-Do cho người thay thế
 • Thực hành 3: Áp dụng biểu 5 nguyên tắc để giải quyết vấn đề xảy ra hàng ngày

Chủ đề 4: Đặt chủ đề và luân chuyển vòng PDCA

 • Mối liên hệ quản lý hàng ngày và quản lý chính sách
 • Quy trình báo cáo chính sách và kế hoạch hành động
 • Họp nhóm Y-Gaya, chia sẻ ý tưởng và đề tài
 • Hiểu chính sách chung của công ty
 • Cụ thể hóa chính sách từ công ty tới các phòng ban, bộ phận
 • Thực hành 4: Cụ thể hóa chính sách của công ty tới các phòng ban, bộ phận

Chủ đề 5: Lập kế hoạch hành động

 • Vạch ra ý tưởng để thiết lập chủ đề dựa theo vòng tròn DST (Draw – See – Think)
 • Lập kế hoạch hoạt động cho bản thân
 • Vòng tròn PDCA cho mục tiêu và phương pháp riêng của bản thân, đánh giá nhóm bảng PDCA
 • Thực hành 5: Lập vòng tròn PDCA theo chủ đề đã xác định ở bài trước

Chủ đề 6: Báo cáo kết quả thực tế và tổng kết

 • Hướng dẫn lập báo cáo tháng
 • Hướng dẫn viết bảng PDCA
 • 7 thói quen của TQM
 • Thực hành 6: Lập báo cáo tháng
 • Trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.