KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN

Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE

Vì sao phải loại bỏ lãng phí trong sản xuất?

 • Sản xuất nhiều sản phẩm lỗi gây thiệt hại lớn cho công ty.
 • Sản xuất thừa làm phát sinh quá nhiều chi phí cho việc lưu kho, chi phí bảo quản, chi phí nhân lực, chi phí thiết bị…
 • Lưu kho quá nhiều và trong thời gian dài khiến doanh nghiệp không chỉ bị chìm đọng vốn mà còn dẫn đến các chi phí khác như thuê mặt bằng nhà kho, bảo quản sản phẩm hoặc các chi phí do hỏng hóc…
 • Các sai sót về giấy tờ, cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, giao hàng trễ, sản xuất sai quy cách, sử dụng quá nhiều nguyên vật liệu hay tạo ra phế liệu không cần thiết… gây ra nhiều lãng phí cho doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp biết tình trạng tồn tại nhiều lãng phí trong sản xuất, nhưng việc áp dụng các công cụ loại bỏ lãng phí còn gặp nhiều khó khăn.

Khóa học “Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE” sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các vấn đề có cơ hội cải tiến nhằm làm giảm những hoạt động không hiệu quả trong chính nhà máy, công ty mình.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE
Đối tượng: Nhân viên, công nhân, thực tập sinh.
Thời lượng: 2 - 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public work shop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Nhận diện đúng, được 7 loại lãng phí tại nơi làm việc
 • Áp dụng từng công cụ IE để giảm thiểu, loại bỏ 7 lãng phí.
 • Cải tiến liên tục để tại ra nơi làm việc tinh gọn và năng suất cao.
 • Xây dựng hệ thống cải tiến toàn tổ chức.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Muri-Muda-Mura và 8 loại lãng phí

 • Muri – Mura – Muda là gì ?
 • 8 loại lãng phí là gì ? (định nghĩa, đặc điểm nhận diện)
 • Thực hành 1: Xác định các lãng phí theo tình huống

2. Phân tích chuỗi quy trình làm việc

 • Tam hiện là gì ?
 • Xác định thời gian thực tế của các công đoạn trong dây chuyền sản xuất, hoặc của các bước công việc trong quy trình làm việc
 • Lập lưu đồ công việc và nhận diện lãng phí
 • Thực hành 2: Phân tích chuỗi quy trình và nhận diện lãng phí theo tình huống

3. Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn

 • Tact time là gì ? Cycle time là gì
 • Bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn là gì ?
 • Cách thức lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí
 • Thực hành 3: Lập bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn và nhận diện lãng phí theo tình huống

4.  Biểu đồ phân tích thao tác phối hợp SIMO

 • Biểu đồ SIMO là gì ?
 • Cách thức lập biểu đồ SIMO
 • Công việc on-line, công việc off-line, công việc điều chỉnh
 • Thực hành 4: Lập biểu đồ SIMO và nhận diện các lãng phí

5. Phương pháp phân tích thao tác hai tay

 • Phân tích thao tác hai tay là gì?
 • Phương pháp phân tích thao tác hai tay và nhận diện lãng phí
 • Thực hành 5: Phân tích thao tác hai tay, nhận diện lãng phí

6. Phương pháp phân tích động tác Therblig

 • Phân tích Therblig là gì?
 • 18 loại động tác của phân tích Therblig
 • Thực hành 6: Phân tích Therblig và nhận diễn lãng phí

7. Phân tích quá trình vận chuyển, From-To

 • Phân tích quá trình vận chuyển và From-To là gì ?
 • Cách lập biểu đồ phân tích quá trình vận chuyển
 • Cách lập biểu đồ From – To
 • Thực hành 7: Lập biểu đồ quá trình vận chuyển, from-to và nhận diện lãng phí

8. Các đối sách loại bỏ và giảm thiểu lãng phí

 • Đối sách ECRS (Loại bỏ – Kết hợp – Sắp xếp lại – Đơn giản hóa)
 • Nguyên tắc thao tác kinh tế
 • Phương pháp Karakuri
 • Nguyên tắc quá trình vận chuyển
 • Pokayoke
 • Thực hành 8: Xác định đối sách loại bỏ, giảm thiểu lãng phí theo tình huống

9. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.