KHÓA HỌC DÀNH CHO PHÓ PHÒNG

Nâng cao năng suất

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xem là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các công cụ cải tiến năng suất, hệ thống quản lý chất lượng… là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng.

  • Làm thế nào để nâng cao năng suất?
  • Làm thế nào để tối ưu thời gian sản xuất và cân bằng các công đoạn trong quá trình sản xuất?
  • Quy trình quản lý của công ty bạn đang tồn tại vấn đề gì ?
  • Bạn muốn nhanh chóng cải thiện năng suất cho phòng ban, hoặc công ty mình?

Khóa học “Nâng cao năng suất” tập trung vào việc xác định vấn đề tồn tại trong nhà máy ảnh hưởng đến năng suất chung, một vấn đề được xem là sống còn cho các nhà máy hiện nay. Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt được các phương pháp thực tiễn cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý sản xuất nhà máy mình.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Nâng cao năng suất
Đối tượng: Phó phòng, quản lý, giám sát, tổ trưởng,…
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

  • Thấu hiểu trụ cột của sản xuất tinh gọn lý tưởng.
  • Tối ưu thời gian và cân bằng công đoạn sản xuất.
  • Cải tiến công đoạn thắt cổ chai để tối đa hóa năng suất.
  • Đổi mới quy trình quản lý để tạo ra hoạt động sản xuất lý tưởng

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1.     Xác định vấn đề

·        Sản xuất hiệu quả là gì?

·        Tact time, cycle time là gì?

·        Quy trình công suất

·        Tổng hiệu suất ròng

·        Phân tích năng suất

·        Lựa chọn chủ đề

·        Thực hành: Tính công suất quy trình

·        Thực hành: Tính toàn hiệu quả và phân tích cân bằng

2.     Nắm bắt hiện trạng và thiết lập mục tiêu

·        Nắm bắt hiện trạng là gì?

·        Các loại tổn thất điển hình

·        Thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch

·        Thực hành: Xác định và đo lường tổn thất bằng 5W2H

3.     Phân tích hiện trạng

·        Phân tích hiện trạng là gì?

·        Phương pháp phân tích theo tổn thất điển hình

·        Thực hành phân tích hiện trạng

4.     Xác định nguyên nhân gốc rễ

·        Nguyên nhân gốc rễ là gì?

·        Các điểm cải thiện năng suất

·        Thực hành phân tích vấn đề

5.     Xác định và lựa chọn đối sách thực hiện

·        Các điểm cải thiện năng suất (tiếp theo)

·        Bài giảng bổ sung

6.     Đánh giá kết quả và tiêu chuẩn hóa

·        Các bước xây dựng báo cáo

·        Thực hành xây dựng báo cáo

7.     Lựa chọn chủ đề tiếp theo và thuyết trình báo cáo

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.