KHÓA HỌC DÀNH CHO PHÓ PHÒNG

Nâng cao năng lực quản lý cho Phó phòng

Vị trí phó phòng là cố vấn cho trưởng phòng và là người thay mặt trưởng phòng chỉ đạo toàn bộ công việc khi trưởng phòng đi vắng. Vị trí phó phòng không chỉ yêu cầu có kiến thức chuyên môn mà còn phải đảm bảo đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn khác.

Đặc biệt, người ở vị trí phó phòng phải là người có năng lực quản lý nhất định, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân, nắm chắc các kỹ năng làm việc, kỹ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm,…

Đăng kí khóa học: “Nâng cao năng lực quản lý cho phó phòng” ngay!

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Nâng cao năng lực quản lý cho Phó phòng
Đối tượng: Phó phòng
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của phó phòng
 • Kiểm soát tốt công việc hàng ngày
 • Xác định vấn đề và đưa ra giải pháp giải quyết triệt để.
 • Phát triển năng lực nhân viên thông qua hướng dẫn và quản lý xung đột.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Mong đợi của công ty đối với phó phòng

 • Mong đợi của công ty đối với phó phòng.
 • Quản lý các yếu tố QCDMSE & 5M
 • Đánh giá tình trạng QCD và cải tiến quản lý 4M

2. Vai trò và trách nhiệm của phó phòng

 • Vai trò và trách nhiệm của phó phòng.
 • Các nhiệm vụ quản lý hàng ngày 5M.
 • Liệt kê các vấn đề quản lý hàng ngày và đưa ra giải pháp

3. Kỹ năng giải quyết vấn đề

 • Vấn đề là gì?
 • Nắm bắt hiện trạng với biểu đồ Pareto
 • Phân tích nguyên nhân gốc rế 5Whys, đưa ra giải pháp.
 • Tiêu chuẩn hóa và quản lý trực quan
 • Thực hành giải quyết vấn đề theo tình huống thực tế

4. Kỹ năng hướng dẫn công việc

 • Vai trò của người quản lý trong hướng dẫn công việc.
 • Các bước thực hiện hướng dẫn theo TWI-JI
 • Thực hành hướng dẫn công việc

5. Kỹ năng quản lý xung đột

 • Xung đôt là gì? Ý nghĩa của xung đột trong công ty.
 • Các phương pháp giải quyết xung đột
 • Win-Win, Win-Lose, Lose-Lose
 • Thực hành: Diễn kịch giải quyết xung đột

6. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.