KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Giám đốc, Trưởng phòng

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Giám đốc, Trưởng phòng vô cùng quan trọng. Quản lý tất cả các vấn đề trong phòng ban, vị trí trưởng phòng đóng vai trò rất quan trọng đối với ban lãnh đạo công ty.

Vậy nhiệm vụ chính của họ bao gồm những công việc gì?

Nhiều người làm trưởng phòng hoặc mới lên vị trí trưởng phòng còn bỡ ngỡ với công việc mới khiến hiệu quả công việc chưa cao. JOSHIN đã tổng hợp những vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của trưởng phòng được đánh giá quan trọng nhất mà mỗi trưởng phòng đều phải thực hiện, trang bị những kĩ năng, kiến thức để các bạn trưởng phòng có thể hoàn thiện năng lực lãnh đạo của bản thân mình hơn, mang lại hiệu quả công việc cao hơn.

Tất nhiên, mỗi vị trí trưởng phòng cụ thể sẽ có những yêu cầu riêng tùy theo đặc tính hoặc theo yêu cầu của công việc, khi đó chính doanh nghiệp tuyển dụng sẽ trau dồi, đào tạo thêm cho bạn những kỹ năng đặc trưng ngành nghề.

Đăng kí khóa học “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Giám đốc, trưởng phòng” ngay!

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Nâng cao năng lực lãnh đạo cho Giám đốc, Trưởng phòng
Đối tượng: Giám đốc, trưởng phòng tại doanh nghiệp
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người trưởng phòng.
 • Triển khai tốt kế hoạch trung kỳ và thường niên
 • Xây dựng phát triển toàn diện năng lực của tổ chức
 • Xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

Tổng quan về Leadership

 • Mong đợi của công ty đến giám đốc, trưởng phòng
 • Vai trò quản lý và vai trò lãnh đạo
 • Vai trò hoạch đinh phương châm công ty
 • Kỹ năng căn bản của người quản lý: Mô hình V.S.O.P, Học thuyết DISC
 • Phong cách làm việc của người quản lý
 • Thảo luận: Phân biệt vai trò quản lý và vai trò lãnh đạo
 • Kiểm tra tính cách DISC

Đóng góp cho công ty

 • Vai trò hoạch định và triển khai phương châm, chính sách công ty
 • 4 điểm lưu ý trong quá trình triển khai phương châm, chính sách của công ty
 • Thực hành: Triển khai phương châm, chính sách

Xây dựng môi trường làm việc tốt hơn

 • Thuyết 5 bậc thang nhu cầu của Maslow
 • Chia sẻ giá trị và tạo văn hóa nơi làm việc
 • Thúc đẩy hoạt động nhóm
 • Thực hành: Xây dựng môi trường làm việc tốt hơn

Đóng góp tốt hơn cho việc  kinh doanh của công ty

 • Làm việc dựa trên quan điểm của khách hàng
 • Những mức độ mong đợi của khách hàng: Need-want-seed
 • 3 bước làm việc dựa trên quan điểm của khách hàng
 • Thấu hiểu phương châm công ty
 • Xác định các vấn đề tổng quan trọng yếu
 • Xác định phương châm qua DST (Draw-See-Think)
 • Thực hành: Xác định Need-want-seed thông qua tìm hiểu phương châm, chính sách của công ty

Tạo kết quả tốt hơn trên vai trò của giám đốc, trưởng phòng

 • Vai trò hoạch đinh phương châm
 • Story chart: bản tóm tắt 1 trang đề cương chiến lược
 • Phương pháp lập kế hoạch hành động
 • Xác định điểm kiểm soát và lập kế hoạch hành động

Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.