KHÓA HỌC DÀNH CHO TRƯỜNG CHUYỀN, NGƯỜI GIÁM SÁT, TỔ TRƯỞNG

Nâng cao khả năng quản lý, giám sát sản xuất

Quản lý sản xuất là một trong những công việc quan trọng và có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Hiện tại, trên 90% tổ trưởng sản xuất tại các doanh nghiệp chưa được đào tạo bài bản hoặc bồi dưỡng kỹ năng quản lý, bởi đa số tổ trưởng sản xuất đi lên từ vị trí công nhân.

 • Làm sao để quá trình quản lý sản xuất có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả?
 • Người quản lý sản xuất cần có những kỹ năng và yêu cầu như thế nào để có thể đảm bảo cho công việc sản xuất được vận hành khoa học và đúng quy chuẩn?
 • Người quản lý sản xuất cần nắm chắc các điểm quản lý công việc hằng ngày, PDCA, CAP-Do,… để theo sát được tiến độ công việc của bản thân hoặc của cả bộ phận.

Khóa học “Nâng cao khả năng quản lý, giám sát sản xuất”  sẽ bổ sung những kỹ năng còn thiếu, phát huy những kỹ năng đã có để các bạn có thể làm tốt nhất vai trò của người tổ trưởng, giám sát, trưởng chuyền sản xuất.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Nâng cao khả năng quản lý, giám sát sản xuất
Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của trưởng chuyền, giám sát, tổ trưởng.
 • Áp dụng tốt 12 nhiệm vụ quản lý hàng ngày.
 • Biết cách hoạch định, lập kế hoạch và luân chuyển vòng tròn PDCA để đạt mục tiêu hàng ngày.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp và vận hành nhóm làm việc hiệu quả.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

 1. Mong đợi của công ty đối với Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng (gọi chung là Team Leader)
 • Công ty là gì? Mục đích và ý nghĩa của công ty
 • Yếu tố quản lý căn bản PQCDMSE
 • Yếu tố quản lý căn bản 4M
 • Thực hành 1: Xác định mong đợi của công ty đối với Team Leader
 1. Vai trò trách nhiệm của Team Leader
 • Vai trò và trách nhiệm là gì?
 • 05 Vai trò của Team leader: Duy trì mục tiêu quản lý hàng ngày,
  giải quyết vấn đề, thực hiện chính sách công ty, đào tạo cấp dưới,
  phát triển bản thân
 • Thực hành 2: Xác định vai trò, trách nhiệm của Team Leader
 1. Nhiệm vụ quản lý hàng ngày của Team Leader
 • 12 Nhiệm vụ quản lý hàng ngày của Team Leader
 • Chi tiết các nhiệm vụ quản lý hàng ngày:
 • Học trước khi làm việc
 • Bảo đảm an toàn
 • Quản lý 5S
 • Quản lý tiến độ, kết quả công việc
 • Quản lý dữ liệu
 • Quản lý tiêu chuẩn công việc
 • Quản lý điểm thay đổi
 • Horenso để giải quyết vấn đề
 • Chỉ dẫn nhân viên
 • Phân công công việc, đánh giá nhân viên
 • Hỗ trợ và thúc đẩy nhân viên
 • Quản lý xung đột của các nhân viên
 • Thực hành 3: Đánh giá nhiệm vụ quản lý hàng ngày hiện tại và xác
  định hành động cần cải tiến
 1. Phương pháp PDCA và CAP-Do
 • PDCA là gì ? Mục đích của PDCA
 • Mục đích và mục tiêu công việc (SMART)
 • Kế hoạch thực hiện công việc theo 5W-2H
 • CAP-Do là gì ? Mục đích của CAP-Do
 • Biểu PDCA và CAP-Do để kiểm soát công việc
 • Thực hành 4: Thực hành PDCA và CAP-Do
 1. Xây dựng nhóm Teamwork
 • Teamwork là gì ? Tại sao cần làm việc Teamwork
 • Nhóm và đám đông khác nhau như thế nào?
 • Các nguyên nhân gây thất bại Teamwork là gì?
 • Xây dựng nhóm làm việc theo mô hình Tuckman
 • Thực hành 5: Trò chơi xây dựng nhóm Teamwork
 1. Giao tiếp và phương pháp Ho-Ren-So
 • Giao tiếp và Ho-Ren-So là gì ? Mục đích
 • Các lỗi điển hình trong giao tiêp và Ho-Ren-So
 • Phương pháp Ho-Ren-So hiệu quả
 • Thực hành 6: Thực hành Ho-Ren-So theo tình huống
 1. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.