KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN

Học và thực hành 5S

Từ văn phòng, nhà kho cho đến công trường xây dựng, hay nhà xưởng công nghiệp hoặc nông nghiệp, nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, cần phân loại, cần sạch sẽ.

 • Môi trường làm việc bề bộn, không vệ sinh tạo thành thói quen, không ai quan tâm, chỉ làm khi có đoàn kiểm tra.
 • Có tổ chức tốt mới sản xuất ra được những sản phẩm tốt và ổn định, với tình hình hiện nay, muốn tồn tại thì phải thực hiện.

Đăng kí khóa học “Học và thực hành 5S” để biết rằng: 5S là một phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong thực tế.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Học và thực hành 5S
Đối tượng: Nhân viên, công nhân, thực tập sinh.
Thời lượng: 2 - 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public work shop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 5S đối với nền tảng của hoạt động cải tiến.
 • Áp dụng từ 1S đến 5S trong công việc hàng ngày để tạo ra nơi làm việc tinh gọn hơn.
 • Xây dựng hệ thống vận hành 5S toàn tổ chức

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Tổng quan về 5S

 • 5S là gì ? Tổng quan 1S ~ 4S
 • Ý nghĩa của 5S với PQCDMSE
 • Ý nghĩa của 5S với 4S
 • Thực hành 1: Xác định các vấn đề 5S tại vị trí làm việc

2. 1S = Sàng lọc: Các bước, mục đích và công cụ để thực hiện 1S

 • 1S là gì? Tại sao chúng ta cần 1S?
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 1S?
 • Thực hiện 1S với thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ xanh
 • Thực hành 2: Thực hành 1S cho vấn đề 5S đã xác định được ở bài thực hành 1

3. 2S = Sắp xếp: Các bước, mục đích và công cụ để thực hiện  2S

 • 2S là gì ? Tại sao chúng ta cần 2S ?
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 2S
 • Phân nhóm với 5W2H, FIFO
 • Phân tích dòng chảy
 • Sắp xếp theo nguyên tắc 3 Đúng
 • Đặt tên, địa chỉ và đặt đúng chỗ cho mọi thứ
 • Thực hành 3: Thực hành 2S cho những thứ đã sàng lọc ở bài thực hành 2

4. 3S = Sạch sẽ: Các bước, mục đích và công cụ để thực hiện  3S

 • 3S là gì ? Tại sao chúng ta cần 3S ?
 • Các bước, mục đích và công cụ thực hiện 3S
 • Phân nhiệm vụ, lịch 3S, phiếu kiểm tra
 • Phân tích, làm sạch từ nguồn
 • Khẩu hiệu, nội quy 3S
 • Thực hành 4: Phân công trách nhiệm và lập lịch 3S

5. 4S = Săn sóc = Tiêu chuẩn hóa: Các bước, mục đích và công cụ để thực hiện  4S

 • 4S là gì ? Tại sao chúng ta cần 4S ?
 • Phương pháp tiêu chuẩn hóa
 • Phương pháp quản lý trực quan
 • Thực hành 5: Xác định điểm tiêu chuẩn hóa và phương
  pháp quản lý trực quan

6. 5S= Sẵn sàng: Các bước, mục đích và công cụ để thực hiện  5S

 • 5S là gì ? Tại sao chúng ta cần 5S ?
 • Xây dựng hệ thống 5S: Cơ cấu, vai trò trách nhiệm, chiến lược, phương châm, quy trình, tiêu chuẩn, văn hóa, con người, kỹ năng
 • Thực hành 6: Thực hành xây dựng hệ thống 5S

7. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.