KHÓA HỌC DÀNH CHO TRƯỜNG CHUYỀN, NGƯỜI GIÁM SÁT, TỔ TRƯỞNG

7 công cụ Quản lý chất lượng mới

Thực tế cho thấy, việc áp dụng 7 công cụ quản lý chất lượng có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp.

Ngoài 7 công cụ quản lý chất lượng cũ thì 7 công cụ quản lý chất lượng mới được xem là một phương pháp luận giúp người học có kiến thức về cách quản lý và kiểm soát các hoạt động nhằm đưa ra các quyết định phù hợp đồng thời không ngừng cải tiến liên tục hệ thống quản lý của tổ chức.

7 công cụ quản lý chất lượng mới bao gồm: Sơ đồ quan hệ, sơ đồ cây, sơ đồ ma trận, sơ đồ tương đồng, sơ đồ mũi tên, sơ đồ ra quyết định, phân tích dữ liệu theo ma trận. Áp dụng 7 công cụ quản lý chất lượng sao cho hợp lý và mang lại hiệu quả mới là yếu tố cốt lõi cần quan tâm.

Khóa học “7 công cụ quản lý chất lượng mới” sẽ giúp học viên tìm hiểu toàn bộ kiến thức về bộ công cụ quản lý mới này và lợi ích của chúng khi áp dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế tại doanh nghiệp.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: 7 công cụ Quản lý chất lượng mới
Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 7 công cụ QC mới với việc tìm ra giải pháp logic giải quyết vấn đề.
 • Nâng cao khả năng hoạt động nhóm để cùng nhau đưa ra nhiều ý tưởng giải quyết vấn đề một cách khoa học, logic, bài bản.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Tổng quan về 7 công cụ quản lý chất lượng mới (7 công cụ QC mới)

 • 7 Công cụ QC mới là gì?
 • Sử dụng 7 công cụ QC mới khi nào?
 • Tại sao nên học 7 công cụ QC?
 • Sử dụng 7 công cụ QC mới như thế nào?
 • Thực hành: Xác định tình trạng sử dụng 7 công cụ QC mới tại công ty

2. Quản lý chất lượng bằng sơ đồ quan hệ

 • Sơ đồ quan hệ là gì?
 • Mục đích của sơ đồ quan hệ
 • Các bước để thực hiện sơ đò quan hệ
  • Xác định vấn đề
  • Đưa ra danh sách các nguyên nhân
  • Kết nối nguyên nhân và hiệu ứng với mũi tên
  • Thu hẹp nguyên nhân và hiệu ứng
  • Theo dõi nguyên nhân và hiệu ứng
 • Thực hành: Xác định các nguyên nhân của vấn đề bằng cách sử dụng sơ đồ quan hệ

3. Quản lý chất lượng bằng sơ đồ cây

 • Sơ đồ cây là gì?
 • Mục đích sử dụng sơ đồ cây
 • Các bước để thực hiện sơ đồ cây
  • Đưa ra các mục tiêu cơ bản
  • Thực hành bước đầu tiên
  • Thực hành bước thứ hai và thứ ba
  • Hoàn thiện sơ đồ bằng cách xác nhận mối quan hệ của các mục tiêu và các biện pháp
  • Đánh giá các biện pháp và quyết định các mục thực hành
 • Thực hành: Sử dụng sơ đồ cây để phân tích công việc thành các nhiệm vụ chi tiết

4. Quản lý chất lượng bằng sơ đồ ma trận

 • Sơ đồ ma trận là gì?
 • Mục đích của sơ đồ ma trận
 • Các bước để thực hiện sơ đồ ma trận
  • Đánh dấu vòng tròn đánh giá, tam giác và X trên các nút giao và xử lý trên các đường ngang và các mục cải tiến trên đường thẳng đứng khi các biểu đồ nằm trên các mảng hai chiều
  • Sử dụng các câu và cụm từ ngắn cho các mục càng nhiều càng tốt
 • Thực hành: Sử dụng sơ đồ ma trận để lựa chọn các chủ đề hoặc các biện pháp đối phó tốt hơn

5. Quản lý chất lượng bằng sơ đồ tương đồng

 • Sơ đồ tương đồng là gì?
 • Mục đích của Sơ đồ tương đồng
 • Các bước để thực hiện sơ đồ tương đồng
  • Xác định chủ để
  • Thu thập dữ liệu ngôn ngữ và ghi vào thẻ
  • Thu thập những thẻ tương đồng
  • Tạo thẻ quan hệ
  • Sắp xếp thẻ tương đồng vào nhóm và tóm tắt
 • Thực hành: Sử dụng sơ đồ tương đồng để nhóm các vấn đề tương đồng

6.  Quản lý chất lượng bằng sơ đồ mũi tên

 • Sơ đồ mũi tên là gì
 • Mục đích của Sơ đồ mũi tên
 • Các bước để thực hiện sơ đồ tương đồng
  • Đưa ra tất cả các quy trình cần thiết để tạo kế hoạch hàng ngày
  • Tạo các mục để thực hiện theo quy trình trên
  • Quyết định quy trình hoạt động
  • Nghiên cứu số ngày hoạt động và ghi chúng vào mục hoạt động
  • Tạo sơ đồ mũi tên
 • Thực hành: Sử dụng biểu đồ mũi tên để hiểu quy trình làm việc và xác định các điểm để rút ngắn thời gian

7.  Quản lý chất lượng bằng Sơ đồ quá trình ra quyết định (PDPC)

 • PDPC là gì?
 • Mục đích của PDPC
 • Các bước để thực hiện PDPC
  • Xác định chủ đề
  • Xác định thời gian bắt đầu
  • Đặt các mục đặt trước rõ ràng
  • Tại cấu trúc của PDPC
  • Đánh giá PDPC và quyết định tuyến đường tốt nhất
 • Thực hành: Sử dụng Sơ đồ quá trình ra quyết định để phát triển biểu đồ lưu lượng công việc

8. Phân tích dữ liệu theo ma trận

 • Phân tích dữ liệu theo ma trận là gì?
 • Mục đích của phân tích dữ liệu theo ma trận
 • Các bước để thực hiện phân tích dữ liệu theo ma trận
  • Tóm tắt các dữ liệu khác nhau cho ma trận
  • Tóm tắt từng thành phần có mối tương quan với từng dữ liệu bằng phương pháp phân tích thành phần chính
  • Tìm hiểu sức mạnh tập thể và các đặc điểm chính
 • Thực hành: Sử dụng Phân tích dữ liệu theo ma trận để chọn giải pháp tốt hơn

9. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.