KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG

Thiết lập và triển khai phương châm, chính sách công ty

Các lãnh đạo có thể có một tầm nhìn chiến lược, nhưng chưa ý thức hết tầm quan trọng và dành tâm sức để truyền thông tầm nhìn, thiết lập và triển khai phương châm, chính sách một cách rõ ràng đến tất cả các cấp để mọi nhân viên.

Làm sao để toàn bộ nhân viên cấp dưới đều được truyền cảm hứng, tự nguyện sống với tầm nhìn đó, dành nỗ lực cao nhất cho nó, và có thể chủ động đặt ra mục tiêu của bản thân thống nhất với tầm nhìn của tổ chức? Làm sao để thiết lập và triển khai phương châm, chính sách của công ty thật hiệu quả?

Thấu hiểu điều đó, Joshin đã nghiên cứu và phát triển một chương trình đào tạo đặc biệt về thiết lập và triển khai phương châm, chính sách, giúp nâng cao năng lực và tầm vóc để nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt chính mình và đội ngũ của mình.

Đăng ký khóa học “Thiết lập và triển khai phương châm, chính sách công ty” dành cho Giám Đốc, Trưởng phòng ngay.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Thiết lập và triển khai phương châm, chính sách công ty
Đối tượng: Giám đốc, trưởng phòng tại doanh nghiệp
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu phương châm quản lý dựa vào chính sách công ty.
 • Xác định phương châm của phòng ban qua việc nhìn nhận hiện trạng của bộ phận.
 • Xác định các giải pháp dựa trên phương châm và đưa ra kế hoạch triển khai.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Hiểu phương châm chính sách và vẽ trạng thái lý tưởng

 • Vai trò và trách nhiệm của Manager
 • Tổng quan về triển khai phương châm công ty
 • Hiểu chính sách và vẽ trạng thái lý tưởng
 • Thực hành: Xây dựng trạng thái lý tưởng và thu thập dữ liệu tình trạng hiện tại

2. Xác định khu vực mục tiêu từ tình trạng hiện tại

 • Xác định chênh lệch giữa ý tưởng và thực tế
 • Xác định khu vực mục tiêu
 • Thiết lập mục tiêu và phát triển kế hoạch
 • Thực hành: Xác định khu vực mục tiêu và lựa chọn chủ đề

3. Lựa chọn phương pháp và lên kịch bản thực hiện

 • Liệt kê các ý tưởng về phương pháp và chọn ra phương pháp thích hợp
 • Phát triển kịch bản
 • Ước tính lợi ích, so sánh với mục tiêu
 • Thực hành: Xây dựng phương pháp và kịch bản thực hiện

4. Ước tính lợi ích với rủi ro, xây dựng kế hoạch hành động

 • Xác định rủi ro và đưa ra biện pháp đối phó
 • Hoàn thiện quyết toán lợi ích và xây dựng kế hoạch
 • Thực hành: Xây dựng kế hoạch thực hiện và phê duyệt

5. Định hướng quản lý

 • Lập kế hoạch và vòng tròn PDCA
 • Phương pháp giải quyết vấn đề
 • Thực hành: Xây dựng kế hoạch PDCA và kỹ năng giải quyết vấn đề

6. Xác nhận kết quả và tiêu chuẩn hóa

 • Xác nhận kết quả và tiêu chuẩn hóa
 • Xây dựng báo cáo logic
 • Thực hành: Hoàn thiện báo cáo

7. Lựa chọn chủ đề tiếp theo và báo cáo kết quả

 • Thực hiện thuyết trình báo cáo kết quả triển khai phương châm chính sách

8. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.