KHÓA HỌC DÀNH CHO TRƯỜNG CHUYỀN, NGƯỜI GIÁM SÁT, TỔ TRƯỞNG

Nhóm cải tiến QCC

Trong một nhà máy, các nhân công ngồi lại thảo luận với nhau để tìm cách cải tiến, để đưa ra ý tưởng sáng tạo, hiệu quả để giải quyết các vấn đề chất lượng là các nhóm cải tiến QCC. Vậy, các doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì xoay quanh nhóm cải tiến QCC?

 • Chưa từng xây dựng nhóm cải tiến QCC, chưa hiểu được bản chất QCC nghĩa là gì?
 • Đã xây dựng nhóm cải tiến QCC trong công ty nhưng chỉ làm theo phong trào, không duy trì được lâu dài
 • Các thành viên trong nhóm QCC xem cải tiến là một việc “làm thêm” hoặc “rảnh mới làm”
 • Hoạt động QCC thường xuyên bị trì hoãn, kéo dài, không hẹn được lịch để ngồi lại với nhau do thiếu động lực cải tiến
 • Không thành thạo phương pháp, công cụ hoạt động nhóm QCC
 • Không thành thạo các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo dẫn đến hoạt động cải tiến không hiệu quả

Khóa học “Nhóm cải tiến QCC” sẽ giúp các nhóm QCC đưa ra những giải pháp sáng tạo, không hao tốn nhiều nguồn lực và có thể áp dụng ngay, tạo nên những đột phá rất khác biệt.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Nhóm cải tiến QCC
Đối tượng: Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng, công nhân
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nhóm để tạo ra môi trường làm việc lý tưởng.
 • Vận hành tốt nhóm xác định và triển khai các đề tài cải tiến nâng cao năng suất chất lượng.
 • Xây dựng hệ thống nhóm cải tiến lan rộng toàn tổ chức.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Tổng quan hoạt động QCC

 • QCC là gì ? Mục đích của hoạt động QCC là gì?
 • Tổng quan các bước thực hiện đề tài QCC
 • Ví dụ hoạt động QCC của một số công ty Nhật Bản lớn

2. Lựa chọn đề tài QCC

 • Phương pháp xác định đề tài QCC
 • Đánh giá, lựa chọn đề tài QCC theo tiêu chí S.U.G
 • Thực hành 1: Xác định và lựa chọn đề tài QCC

3. Tìm hiểu hiện trạng đề tài QCC

 • Mục đích của tìm hiểu hiện trạng là gì ?
 • Các bước tìm hiểu hiện trạng
 • Xác định yếu tố ưu tiên giải quyết đạt mục tiêu theo quy
  luật 80:20 (Pareto)
 • Thực hành 2: Tìm hiểu hiện trạng đề tài QCC

4. Phân tích hiện trạng

 • Mục đích của phân tích hiện trạng là gì ?
 • Các bước phân tích hiện trạng
 • 7 kỹ thuật phân tích (tam hiện, dữ liệu quá khứ, so sánh
  sự khác biệt, phân tích chuỗi quy trình, v.v…..)
 • Thực hành 3: Phân tích hiện trạng đề tài QCC

5. Lập mục tiêu và kế hoạch hoạt động QCC

 • Thiết lập mục tiêu SMART cho đề tài QCC
 • Lập kế hoạch hoạt động cho đề tài QCC theo 5W2H
 • Thực hành 4: Lập mục tiêu và kế hoạch hoạt động QCC

6. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

 • Các bước phân tích nguyên nhân gốc rễ
 • Biểu đồ xương cá, 5 tại sao truy tìm nguyên nhân gốc
 • Thực hành 5: Xác định nguyên nhân gốc của vấn đề

7. Các bước lựa chọn và tiêu chí lựa chọn đối sách

 • Các bước lựa chọn và tiêu chí lựa chọn đối sách
 • Đối sách cứng, đối sách cứng
 • Phân tích vấn đề tiềm ẩn của đối sách và xác định hành động
 • Thực hành 6: Xác định và lựa chọn đối sách

8. Xác nhận kết quả, tiêu chuẩn hóa sau khi thực hiện đối sách

 • Kết quả hữu hình và kết quả vô hình
 • Tiêu chuẩn hóa sau khi thực hiện đối sách
 • Quản lý trực quan sau khi thực hiện đối sách
 • Triển khai ngang đối sách
 • Thực hành 7: Tiêu chuẩn hóa và quản lý trực quan

9. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.