KHÓA HỌC DÀNH CHO NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN

7 công cụ quản lý chất lượng

Các công ty, nhà máy đang gặp rất nhiều vấn đề khi nhân viên của họ:

 • Chưa quản lý tốt chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm trong khu vực mà mình phụ trách
 • Không biết cách phân tích và trực quan hóa các dữ liệu trong doanh nghiệp.
 • Không nhận ra được những vấn đề đang tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất.
 • Nhận ra vấn đề nhưng không biết có bao nhiêu nguyên nhân gây ra, nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc rễ phải ưu tiên xử lý trước.
 • Không đưa ra được giải pháp ngăn chặn và phòng ngừa đúng lúc khi có vấn đề phát sinh.

Khóa học “7 công cụ quản lý chất lượng” sẽ giúp doanh nghiệp tìm ra các vấn đề đang tồn tại trong đội ngũ nhân viên của công ty mình và giải quyết các vấn đề bằng những phương pháp hiệu quả.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: 7 công cụ quản lý chất lượng
Đối tượng: Nhân viên, công nhân, thực tập sinh.
Thời lượng: 2 - 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public work shop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 7 công cụ QC trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu
 • Nhận ra vấn đề sau khi thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xác định được vấn đề tập trung phân tích để đạt được mục tiêu
 • Tính toán chỉ số Cp, Cpk và đánh giá được sự ổn định của các công đoạn sản xuất
 • Phân tích, xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Tổng quan về 7 công cụ QC

 • 7 Công cụ QC là gì
 • Khi nào thì sử dụng 7 công cụ QC
 • Tại sao cần sử dụng 7 công cụ QC
 • Phương pháp sử dụng 7 công cụ QC
 • Thực hành: Chia sẻ hiện trạng áp dụng 7 công cụ QC tại công ty của học viên

2. Phiếu kiểm tra và cách sử dụng

 • Phiếu kiểm tra là gì ? Mục đích và các loại phiếu kiểm tra
 • Các bước thiết lập phiếu kiểm tra
 • Các điểm quan trọng khi lập phiếu kiểm tra
 • Thực hành: Lập phiếu kiểm tra, thu thập dữ liệu và đưa ra kết luận

3. Các loại đồ thị và cách sử dụng

 • Đồ thị là gì? Mục đích
 • Các loại đồ thị
 • Các bước lập từng loại đồ thị
 • Các điểm quan trọng khi lập và sử dụng các loại đồ thị
 • Phương pháp xác định hiện trạng từ dữ liệu trên đồ thị
 • Thực hành: Lập các loại đồ thị và đưa ra kết luận về hiện trạng

4. Biểu đồ Pareto và cách sử dụng

 • Biểu đồ Pareto là gì? Mục đích
 • Các bước lập biểu đồ Pareto
 • Các điểm quan trọng khi lập và sử dụng biểu đồ Pareto
 • Sử dụng biểu đồ pareto logic trong giải quyết vấn đề
 • Thực hành: Lập biểu đồ pareto và đưa ra kết luận về hiện trạng

5. Biểu đồ phân bố, chỉ số Cp, Cpk

 • Biểu đồ phân bố là gì ? Mục đích
 • Các bước vẽ biểu đồ phân bố
 • Các điểm quan trọng khi lập và sử dụng biểu đồ phân bố
 • Phương pháp tính toán chỉ số Cp, Cpk
 • Phương pháp đánh giá độ tin cậy của công đoạn thông qua chỉ số Cp, Cpk
 • Thực hành:Lập biểu đồ phân bố; Tính toán chỉ số Cp, Cpk; Kết luận về độ tin cậy của công đoạn; Dữ liệu thực hành

6. Biểu đồ kiểm soát và cách sử dụng

 • Biểu đồ kiểm soát là gì ? Mục đích
 • Các bước lập biểu đồ kiểm soát
 • Tính toán LCL, CL, UCL của biểu đồ X và R
 • Các điểm quan trọng khi lập và sử dụng biểu đồ kiểm soát
 • Đọc biểu đồ kiểm soát và đánh giá cho quản lý hàng ngày
 • Thực hành:Lập biểu đồ X-R; Đánh giá hiện trạng của công đoạn sản xuất; Dữ liệu thực hành 

7. Biểu đồ tán xạ và cách sử dụng

 • Biểu đồ tán xạ là gì ? Mục đíchtình trạng kiểm soát
 • Biểu đồ kiểm soát cho kiểm soát
 • Các bước lập biểu đồ tán xạ
 • Các điểm quan trọng khi lập và sử dụng biểu đồ tán xạ
 • Cách đọc biểu đồ tán xạ
 • Cách vẽ đường hồi quy
 • Thực hành: Lập biểu đồ tán xạ; Vẽ đường hồi quy; Kết luận về mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả; Dữ liệu thực hành 

8. Sơ đồ nhân quả và cách sử dụng

 • Sơ đồ nhân quả là gì? Mục đích
 • Thế nào là nguyên nhân gốc rễ?
 • Các bước lập sơ đồ nhân quả
 • Cách sử dụng sơ đồ 5 tại sao
 • Điểm quan trọng khi sử dụng sơ đồ nhân quả và sơ đồ 5 tại sao
 • Phương pháp kiểm chứng nguyên nhân
 • Thực hành: Lập sơ đồ nhân quả; Phân tích 5 tại sao; Kết luận nguyên nhân gốc rễ; Nêu phương pháp kiểm chứng nguyên nhân

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.