Đào tạo nhiều doanh nghiệp

7 công cụ QC

Vấn đề của khách hàng là gì?

 • Chưa quản lý tốt chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm trong khu vực mà mình phụ trách
 • Không biết cách phân tích và trực quan hóa các dữ liệu trong doanh nghiệp.
 • Không nhận ra được những vấn đề đang tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sản xuất.
 • Nhận ra vấn đề nhưng không biết có bao nhiêu nguyên nhân gây ra, nguyên nhân nào là nguyên nhân gốc rễ phải ưu tiên xử lý trước.
 • Không đưa ra được giải pháp ngăn chặn và phòng ngừa đúng lúc khi có vấn đề phát sinh.

Thông tin chung

Tên công ty: Các Công ty tham gia: LIXIL GLOBAL, KEIHIN VIET NAM, KAGA VIET NAM.
Địa chỉ: Hà Nội
Ngành nghề: Cửa sổ, thiết bị ngoại thất bằng nhôm, nhựa, sản xuất bộ chế hòa khí, phun nhiên liệu và linh kiện điện tử.
Năm thành lập: 2006
Quy mô công ty: từ 800 – 5000 nhân viên
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Công nhân, nhân viên, nhóm trưởng, tổ trưởng, quản lý cấp trưởng phòng
Thời lượng: 2 ngày
Mục đích:
 • Nhận diện đúng, được 7 loại lãng phí tại nơi làm việc
 • Áp dụng từng công cụ IE để giảm thiểu, loại bỏ 7 lãng phí.
 • Cải tiến liên tục để tại ra nơi làm việc tinh gọn và năng suất cao.
 • Xây dựng hệ thống cải tiến toàn tổ chức.
Nội dung đào tạo:
 • Muri-Mura-Muda and 7 lãng phí
 • Phân tích quy trình làm việc
 • Tiêu chuẩn hóa bảng tổng hợp công việc
 • Biểu đồ chu kỳ chuyển động đồng thời SIMO
 • Phương pháp phân tích kiểm soát hai tay
 • Phương pháp phân tích chuyển động của Therblig
 • Phân tích hệ thống vận chuyển, Từ – tới
 • Các phương pháp để loại trừ lãng phí và giảm lãng phí
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.