TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

7 công cụ QC

Ishikawa một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về quản lý chất lượng đã nhận định rằng, 95% các vấn đề trong doanh nghiệp sẽ chủ động hơn, hiệu quả hơn trong công việc nhận diện các vấn đề của mình, xác định được đâu là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, định ra được thứ tự ưu tiên vấn đề cần giải quyết để đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng các nguồn lực, từ đó đưa ra được quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề.

7 Công cụ QC được xem là những hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu “Chất lượng toàn diện” mang lại sự hài lòng cho khách hàng với chi phí thấp nhất.

Khóa học 7 công cụ QC sẽ giúp các học viên nhắm được những kiến thức cơ bản về 7 công cụ QC, làm thế nào để vận dụng đúng từng công cụ trong quá trình giải quyết vấn đề.

Thông tin chung

Thời gian: 22&23/06/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Quản lý cấp trung, nhân viên
Mục đích:
 • Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 7 công cụ QC trong phân tích và trực quan hóa dữ liệu
 • Nhận ra vấn đề sau khi thu thập và phân tích dữ liệu
 • Xác định được vấn đề tập trung phân tích để đạt được mục tiêu
 • Tính toán chỉ số Cp, Cpk và đánh giá được sự ổn định của các công đoạn sản xuất
 • Phân tích, xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
Nội dung đào tạo:
 • Tổng quan về 7 công cụ QC
 • Phiếu kiểm tra và cách sử dụng
 • Các loại đồ thị và cách sử dụng
 •  Biểu đồ Pareto và cách sử dụng
 • Biểu đồ phân bố, chỉ số Cp, Cpk
 • Biểu đồ kiểm soát và cách sử dụng
 • Biểu đồ tán xạ và cách sử dụng
 • Sơ đồ nhân quả và cách sử dụng
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.