TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Kỹ năng lập và thuyết trình báo cáo logic

Kỹ năng lập và thuyết trình báo cáo là kỹ năng rất cần thiết đối với nhà quản lý. Cần lưu ý:

 • Trình bày trước đám đông không phải là tài năng, nó là kỹ năng.
 • Muốn trình bày tốt thì trước hết bạn phải có 1 bản báo cáo tốt
 • Một bản báo cáo tốt là báo cáo có mục đích rõ ràng, cấu trúc mạch lạc, đầy đủ các dữ liệu và thông điệp bạn muốn truyền tải
 • Thuyết trình là một phương pháp giúp cho việc đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và đầy hiệu quả.

Đăng kí khóa học “Kỹ năng lập và thuyết trình báo cáo logic” ngay sau đây!

Thông tin chung

Thời gian: 21&22/09/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Quản lý cấp trung, trưởng nhóm, nhân viên
Mục đích:
 • Lập được báo cáo có cấu trúc và nội dung logic, khoa học, dễ hiểu.
 • Thuyết trình báo cáo hấp dẫn, lôi cuốn thuyết phục người nghe
Nội dung đào tạo:
 • Tầm quan trọng của báo cáo thuyết trình logic
 • Phương pháp để làm rõ mục đích của bài thuyết trình
 • Thiết kế cấu trúc của bài thuyết trình
 • Phân tích dữ liệu và xác định thông điệp trong bài thuyết trình
 • Hoàn thiện báo cáo thuyết trình
 • Thực hiện thuyết trình
 • Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.