TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả với PDCA

Những vấn đề mà bạn đang gặp phải trong quá trình làm việc là gì?

 • Không xác định được mục tiêu công việc.
 • Xác định mục tiêu nhưng không lập kế hoạch thực hiện công việc.
 • Lập kế hoạch nhưng không cụ thể, chi tiết.
 • Không biết cách triển khai công việc sao cho hiệu quả.
 • Không biết cách kiểm tra lại công việc, hoặc có kiểm tra những kiểm tra không đúng thời điểm, từ đó không có hành động cụ thể để đạt được mục tiêu.

Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu ý nghĩa của việc lập kế hoạch và quản lý công việc nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao khi làm việc trong bất cứ doanh nghiệp nào.

Thông tin chung

Thời gian: 22&23/02/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Tiếng Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Công nhân, Nhân viên, trưởng nhóm, nhân viên cấp quản lý là người Việt Nam tại các công ty, doanh nghiệp.
Mục đích:
 • Hiểu được tầm quan trong của việc lập kế hoạch trước khi hành động
 • Lập kế hoạch đầy đủ, cụ thể, chi tiết để đảm bảo đạt được mục tiêu.
 • Chủ động luân chuyển vòng tròn PDCA hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để đạt và cải tiến mục tiêu.
Nội dung đào tạo:
 • PDCA là gì? Mục đích của PDCA là gì?
 • Xác định mục đích và phạm vi công việc
 • Chia nhỏ công việc, sắp xếp công việc
 • Nhận diện rủi ro và ước tính tài tài nguyên thực hiện các công việc
 • Xác định hạng mục kiểm soát, mức kiểm soát và lập bản kế hoạch
 • Phương pháp báo cáo tình trạng thực hiện công việc bằng biểu đồ PDCA
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.