TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE

Lãng phí sẽ xảy ra ở bất cứ đâu nơi làm việc. Hoạt động sản xuất ngày càng phát triển kéo theo việc cải tiến hiện trường ngày càng được chú trọng. Bên cạnh các công cụ hỗ trợ cho hoạt động này như 5S, Kaizen, 7 công cụ QC,…Khóa học Loại bỏ lãng phí và 7 công cụ IE sẽ giúp học viên có thể phân tích công đoạn sản xuất từ đó xác định và định lượng lãng phí cụ thể, đưa ra các ý tưởng để giảm lãng phí.

Vậy IE là gì?

IE = Industrial Engineering
Là phương pháp, quy trình làm việc tốt nhất để nâng cao năng suất, chất lượng
Chuẩn hóa: Thời gian & Quy trình làm việc

Các công cụ IE được sử dụng để loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất

Thông tin chung

Thời gian: 18&19/05/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Quản lý cấp trung, trưởng nhóm, nhân viên
Mục đích:
 • Nhận diện đúng, được 7 loại lãng phí tại nơi làm việc
 • Áp dụng từng công cụ IE để giảm thiểu, loại bỏ 7 lãng phí.
 • Cải tiến liên tục để tại ra nơi làm việc tinh gọn và năng suất cao.
 • Xây dựng hệ thống cải tiến toàn tổ chức.
Nội dung đào tạo:
 • Muri-Muda-Mura và 7 loại lãng phí trong sản xuất
 • Biểu đồ quy trình xử lý và xác định lãng phí
 • Chuẩn hóa bảng tổng hợp công việc, xác định và định lượng lãng phí
 • Biểu dồ SIMO, xác định và định lượng lãng phí
 • Biểu đồ phân tích hai tay, xác định và định lượng lãng phí
 •  Biểu đồ phân tích Therblig, xác định và đinh lượng lãng phí
 • Phân tích hệ thống vận chuyển, xác định và định lượng lãng phí
 • Biểu đồ phân tích From-To, xác định và định lượng lãng phí
 • Phương pháp Kaizen để loại bỏ lãng phí trong sản xuất
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.