TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Nâng cao năng lực quản lý cho quản lý cấp trung

Người quản lý cấp trung là người trực tiếp điều hành các hoạt động tại bộ phận, phòng ban, là cầu nối giữa nhân viên, công nhân trong phòng với ban lãnh đạo, quản lý cấp cao.

Người quản lý cấp trung nắm vai trò quan trọng trong việc truyền tải một cách hiệu quả những ý tưởng của ban lãnh đạo, quản lý cấp cao tới nhân viên, biết triển khai thực hiện tốt mọi chỉ đạo công việc của ban lãnh đạo, đồng thời chăm sóc và quản lý tốt đội ngũ nhân viên cấp dưới của mình.

Khóa học “Nâng cao năng lực quản lý cho quản lý cấp trung” tại Joshin sẽ giúp các học viên nâng cao kỹ năng quản lý, phát huy hiệu quả làm việc nhóm.

Thông tin chung

Thời gian: 16&17/03/2023
Địa điểm: Hà Nội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Hội thảo nhiều công ty
Phương pháp: Tổ chức giảng dạy, thảo luận, thực hành áp dụng trực tiếp ngay tại lớp học
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: Quản lý cấp trung (trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng)
Mục đích:
 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của trưởng chuyền, giám sát, tổ trưởng.
 • Áp dụng tốt 12 nhiệm vụ quản lý hàng ngày.
 • Biết cách hoạch định, lập kế hoạch và luân chuyển vòng tròn PDCA để đạt mục tiêu hàng ngày.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp và vận hành nhóm làm việc hiệu quả.
Nội dung đào tạo:
 • Mong đợi của công ty đối với Trưởng chuyền, giám sát, nhóm trưởng, tổ trưởng (gọi chung là Team Leader)
 • Vai trò trách nhiệm của Team Leader
 • Nhiệm vụ quản lý hàng ngày của Team Leader
 • Phương pháp PDCA và CAP-Do
 • Xây dựng nhóm Teamwork
 • Giao tiếp và phương pháp Ho-Ren-So
 • Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.