KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

Kỹ năng Dẫn dắt sự thay đổi

John P. Kotter cho rằng sở dĩ các công ty thường xuyên gặp thất bại vì những thay đổi chiến lược của họ không dẫn đến thay đổi hành vi của nhân viên. Ông đã nhận ra những sai lầm phổ biến nhất trong sự thay đổi ảnh hưởng và đưa ra tám bước để khắc phục những trở ngại.

Khóa học “Kỹ năng dẫn dắt sự thay đổi” sẽ là nguồn cảm hứng với những ai đang cần tìm ý tưởng cải cách công ty, lại vừa rất thực tế với tất cả những người có cổ phần trong tổ chức muốn thay đổi tổ chức của mình.

Hinh khoa hoc

SƠ LƯỢC VỀ KHÓA HỌC

Tên khóa học: Kỹ năng Dẫn dắt sự thay đổi
Đối tượng: Trưởng phòng, phó phòng, nhóm trưởng, tổ trưởng, công nhân viên
Thời lượng: 2 – 3 ngày (thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Giảng viên: Người Việt
Hình thức: Trực tiếp tại công ty khách hàng (Inhouse) hoặc Hội thảo nhiều công ty (Public Workshop)
Phương pháp: Tổ chức trình bày bài giảng, thảo luận, thực hành áp dụng ngay tại lớp học

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

 • Giải thích tính tất yếu của thay đổi và tầm quan trọng của việc thích nghi với môi trường luôn thay đổi
 • Phát triển kỹ năng và thái độ tích cực để ứng phó với sự thay đổi
 • Áp dụng mô hình quản lý thay đổi để dẫn dắt nhóm thực hiện đột phá

NỘI DUNG ĐÀO TẠO TRONG KHÓA HỌC

1. Thách thức của người lao động trong thế kỷ 21 với môi trường luôn thay đổi

 • Kỷ nguyên VUCA
 • Sự thay đổi về công nghệ

2. Giới thiệu về dẫn dắt sự thay đổi

 • Hiểu về bản chất của sự thay đổi
 • Hiểu sự cần thiết phải có thay đổi
 • Hiểu lý do chúng ta kháng cự với sự thay đổi
 • Biết về 4 kiểu quản trị sự thay đổi
 • Thực hành: nhận thức về bản chất sự thay đổi trong bối cảnh hiện tạ

3. Mô hình dẫn dắt bản thân vượt qua sự thay đổi

 • Giai đoạn 1: chối bỏ
 • Giai đoạn 2: Giận dữ
 • Giai đoạn 3: Khám phá
 • Giai đoạn 4: Chấp nhận
 • Hoạt động nhóm: mỗi nhóm chọn ra 1 sự thay đổi đang xảy ra hoặc sắp xảy ra trong tổ chức của bạn và nêu ra chiến lược cá nhân để ứng phó

4. Mô hình dẫn dắt đội nhóm vượt qua sự thay đổi

 • Giai đoạn 1: chối bỏ
 • Giai đoạn 2: Giận dữ
 • Giai đoạn 3: Khám phá
 • Giai đoạn 4: Chấp nhận
 • Hoạt động: Nhận ra sự thay đổi của người khác

5. Những năng lực mới cần có của nguồn nhân lực thế kỷ 21

 • Năng lực tự học hỏi
 • “Thuận theo tự nhiên”
 • Lắng nghe và giao tiếp cởi mở
 • Quản trị các mối quan hệ

6. Tổng kết khóa học, lập kế hoạch hành động và trao chứng chỉ

PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.